He poari tūhonohono i ngā iwi Māori kua tūwheratia e Te Arawa

2022-05-13T07:00:00.0000000Z

2022-05-13T07:00:00.0000000Z

NZME

https://communitynews.co.nz/article/281801402555681

KI ROTORUA

Kua tohua e Te Tira Haere ā Pūhaorangi te hunga ka noho ki Te Poari Tūhono ā Iwi o Te Arawa (IMPB). Kua arahina te poari hou nei e Te Arawa – Mai Maketū ki Tongariro – hei whakakaha i ngā herenga Tiriti me te whakamana i ngā iwi mā roto mai i ōna tikanga ake hei oranga anō mō ōna hapū.i tohua a Ngahihi-o-te-ra Bidois rātou ko Jenny Kaka-scott, ko Lauren James, ko Tākuta Grace Malcolm, ko Aroha Morgan, ko Lana Ngawhika, ko John Porima, ko Mapihi Raharuhi, ko Kirsten Rei, ko Rutu Swinton, ko Minita Hone Te Rire. E ai tā Aroha Morgan, te heamana takirua a TTHAP, ko tā te poari mahi he kohikohi ake i ngā kōrero me ngā whakaaro ā ngā whānau, ā ngā hapū me ngā iwi, ā, he aha hoki ā rātou hiahia, ā rātou wero, ka mutu, a rātou wawata nui mō te hauora. “Me whakahoki kōrero te katoa o ngā poari tūhonohono ā iwi ki ōna hapori, ā, he pērā ka tika mā Te Arawa. Ko ngā iwi me ngā hapū ēnei o Te Arawa, a ngāi Māori anō ki tō mātou rohe me Te Tira Haere ā Pūhaorangi. Me kōtahi te iwi e tutuki ai ngā whāinga whakatiketike i te ora, koirā te tūāpapa o te kaupapa. “Ko te noho a Te Arawa ki te tēpū nui me te mahi tahi te whāinga. Ehara ēnei tūru tekau mā tahi a Te Arawa mō te noho noa iho. “Ko tā tēnei poari me whai ko ngā reo me ngā mana o Te Arawa hei whakatutuki i ngā whāinga tiketike e hiahia ana e tēnā, e tēnā.” I whakatūria a Te Tira Haere ā Pūhaorangi i te Hepetema 2021 e Te Rōpū Hauora o Te Arawa, e ngā ratonga hauora Māori me ētahi atu rōpū hauora mō te whakatū i Te Poari Tūhono ā Iwi o Te Arawa te take. I whakaae a Te Arawa ki te hanga whakareanga-rua hei kawe anō i te tikanga whakakotahi i ngā iwi, i tō rātou ahunga kia tutuki ai i te mana taurite ā hauora Māori nei. Ko tā te whakareanga-rua nei anō, he whakamana i ngā mahi ka kawea e Te Poari Tūhono ā Iwi o Te Arawa. , he whakatiketike ake nei i ngā reo ā ngā whānau, ā ngā hapū, ā ngā iwi hoki, e ō rātou hunga kua whai mana ki tēnei poari. “Ko tā IMPB he whai waahi atu ki te tohutohu i a Health New Zealand me te Māori Health Authority ki ōna whakahaere kāwanatanga, whakahaerenga rautaki anō hoki. Ko tāna anō, he tūhonohono i ngā mana nui nei hei whakawhanake i ngā mahere ā hapori. “Ko tētahi o ngā tino mahi a IMPB he aromatawai i te hauora Māori ki tō mātou rohe. “Heoi anō, ko tā IMPB mahi he whakarongo ki te reo o ngā hunga, he kohikohi tatauranga, he whakarongo ki ngā kōrero tūturu me te ngako o ēnei kōrero ō rātou. Māmā noa te kī nei, he kotahi mano tāngata i whai nei i te kōwheori – he nama noa iho tēnei. Engari, mā te rongo kau i te take i pāngia e ngā whānau te kōwheori, kua āhei te pikitia nui me te hanga rautaki e tika ana.” Hei tā Aroha anō, ko tā Te Poari Tūhono ā Iwi o Te Arawa, he whakakōtahi nei i tētahi hunga whakahirahira, hunga kanorau, hunga matatini anō hoki. “Ka noho tēnei poari hei poukawe i ngā kohinga kōrero, kohinga māramatanga me te waha i ngā kōrero ā te whānau, ā te hapū, ā te iwi. Arā ko ā rātou hiahia ēnei, ko ā rātou wero ēnei ki tēnei pūnaha hauora, me te awhero nui kia ora ai a Te Arawa huri i te rohe,” tā Aroha. Nā Te Arawa anō i whakamana i te rautaki a Te Ara ki Tikitiki o te Rangi hei tūtohinga ārahi i te poari tūhonohono ā iwi nei.

en-nz