Nga tupuna hakoke whenua

2022-05-13T07:00:00.0000000Z

2022-05-13T07:00:00.0000000Z

NZME

https://communitynews.co.nz/article/281779927719201

KĀHU KI ROTORUA

He tuakana, taina a Tuhoromatakaka rāua ko Kahumatamomoe nā Tamatekapua rangatira o Te Arawa ēnei tāne. He ahakoa tēnei hononga he pēnei te noho o tātou ngā tāne i ēnei rā. I tētehi rā ka whawhai rāua he koretake noaiho te putake i whati ai te hamuti i a rāua. E takaoreore ana ka whiua e Kahumatamomoe tona tuakana kai raro ki te whenua ko ōna rekereke ki te rangi, ka whakamā a ia. Nā tēnei āhuatanga me ētehi anō take ka wehe atu ai rāua ko tōna matua tāne i Maketu. Ka haere ki Moehau ki reira noho ai. Ka riro i a Kahumatamomoe te pā o Whitingakongako i Maketu. Ka roa rātou ko tōna hūnuku e noho mai nā i Moehau ka manawa kiore a Tuhoromatakaka, ka karangangia tana whakapakanga, ka whakatata mai a Ihenga ki a ia. He whakamarama kau tana uhunga, whaihoki ki a pēwhea te horoi me te whakarite i tōna tupapaku ka hemo ai. Ka mate a Tuhoromatakaka ka tapu a Ihenga. E tapu ana ka wehe i Moehau ka ahu ki tōna matua tāne kaokaoroa ki a Kahumatamomoe kai Maketu e noho ana. Te kitehanga noa i tana pōtiki he mōhio nōna kua mate tōna tuakana, ka tapu te marae. Ka roa e tapu ana ka kitea e Ihenga te tamāhine a Kahumatamomoe ko Hinetekakara tōna ingoa whaihoki ka takapouwharangia a Hinetekakara e Ihenga. Ka puta i te whare me tana whakakai ko Kaukaumatua ki te hoi taringa ka tangi a Kahumatamomoe, ko tētehi tēnei o ngā take i whakatetetete ai rāua ko tōna tuakana. Ka kī atu a Kahumatamomoe ki a Ihenga kia haere ki te kimi whenua mō rāua me tōna wahine rangatira. Ka wehe rātou me tana tira haere, e whakatetonga ana, ka hipa te pae hiwi tuatahi, nā wai te pae hiwi tuarua, tuatoru mai tuawha mai ka noho i Te Hiapo, he kāinga tēnei i tapangia ai ki te ingoa o tō Kuiwai rāua ko Haungaroa taina i mate noa atu i ngā tau ki muri i tā rātou haerenga ki tō rātou Ariki ki a Ngātoroirangi. Kāti, ka rere ngā hīhī o te rākura ki runga ki ngā hiwi e tāhere manu ana ngā toa he mahi kai. Ka roa e mahi kai ana, ka puta te mōkai kurī a Potakatawhitinui nā Ihenga, ka whakaruakina e ia he īnanga, nā reira a Ihenga i mōhio ai he roto, he awa he hopua wai e pātata nei ki a rātou. Ka arumia tana kurī ka roa e oma ana ka puta ki te pari, ko Pariparitetai te ingoa o tēnei wāhi, me tāna e kite ai he wai whāiti e takoto kau ana me te whakaaro hai koha mā tōna matua tāne kaokaoroa, nā reira i tapangia ai e Ihenga ko Te Rotowhāiti i kite ai e Ihenga ariki ai Kahumatamomoe. Nā tēnei kitehanga āna ka kaha ngā waewae ka mahue mai a Pariparitetai ka ahu tō rātou tira haere ki te hauāuru o te moana, ka kitea te nui o te moana me tōna pōhēhē he whāiti, ehara! E hao īnanga ana e hoe tahi ana, ka ū ki uta e mā raro ana ka kitea e ia te moana tuarua e hora rā, ka tapangia ko Te Rotorua nui a Kahumatamomoe. Nā reira te kī ko Kahumatamomoe te ariki nui o te takere waka o Te Arawa i mana ai tēnei tupuna o tātou i a Ihenga Ka whia kē ngā marama te hunuku ki ngā waiariki ka hoki atu ki Maketu me te rahi o te kai, he manu, he īnanga, he kākāhi he aha noa atu mātua ko ngā kōrerotanga o te whenua hou, he whenua mahana, he whenua momona, kāore hoki he rahi o te tangata, ka whāki hoki e Ihenga e rua ngā moana i kitea, pūhakehake ana ki te īnanga me te kākāhi kāore i kōrerongia te mana o tana mōkai – he aha hoki ! Ka ingoangia e ia ēnei moana e rua nei ki te ingoa o Kahumatamomoe. Nā tēnei ka whakahīhī te kauwae o tōna mātua tāne kaokaroroa. Maranga ake te korokē nei me tana kauwhau ki te iwi, kua kitea e Ihenga he whenua ururua he whenua hou. Ka tae te whakaaro ki a Kahumatamomoe taro ake nei rātou katoa e hoki atu ai ki te takahi i te nuku roa o te whenua. Ae, nā Ihenga te whenua hou i tūhura, nāna hoki ngā ingoa nui, nāna hoki te mana whenua ki tōna matua tāne kaokaoroa ki a Kahumatamomoe. Hai whakaparanga māu tō tātou tupuna hakoke whenua.

en-nz