Ko te whakatauiratanga o te ngākau whakaiti

2022-01-14T08:00:00.0000000Z

2022-01-14T08:00:00.0000000Z

NZME

https://communitynews.co.nz/article/281685438204556

KAHU KI ROTORUA

Tērā tētehi kupu kāre e kaha kawengia ana e te ao nei – ko te whakatauiratanga. E ai ki te tikinare o Collins, “…tērā tētehi tangata, tētehi āhuatanga rānei kua tino eke ki te taumata nui hei tāwhainga mō te mārea”. He kupu kua nanakia te wā ki ōku taringa engari i taka iho mai i tētehi hui nui i tō mātou whare tupuna a Wāhiao i ngā wiki itiiti nei. He hui i karangahia ai e Te Whare Kōrero o Tūhourangi-ngāti Wāhiao ki te whakakitakita i te paepae whaikōrero o Tūhourangi. E nenehawa tonu nei i te korenga o tō mātou waha kākā a Mauriora Kīngi ko te tikanga he kaupapa māna tonu e kawe e arahi. Nā reira ka whakatōpūngia ai ngā rangatira o Tūhourangi ki te hui me pēwhea e oreore anō ai te kauwae o Tūhourangi. Ko te mutunga iho ka whakaaengia e Tūhourangi kia awhinatia rātou e ngā hapū kē atu o Te Arawa. Ko Muriwai Ihakara tētehi o ngā tōhunga whaikōrero, mātanga o te ao tawhito i puta mai ki te awhina. I tauā rā tonu i te Oketopa ka noho atu a Muriwai ki tērā taha o te ātea nui e titiro mai nei ki te hunga kua whakaeke nei ki te wānanga. Ko ahau tētehi o te huinga kaumatua i noho ki tōna taha ki te kauawhiawhi i a ia. He rangatira a Muriwai ki te whakarata i ngā āmaimaitanga o te hunga wehi nui, kāre e kore e kūare ana ētehi ki te kōrero, e whakapau kaha wawe nei ki te whakateitei i a rātou i te wā poto noa iho, nā wai rā ka matika tētehi, ka matika anō tētehi. Ka whakawāhingia te pāhi matua kia rua, ko tētehi ko te hau kāinga ko tētehi pahi ko te manuwhiri. Ki te hunga kūare nei ki ngā nuka o te whaikōrero, pēnei i ahau, ka nui kē taku whakamiharo atu ki ngā whakahau me ngā tohutohu a Muriwai ki āna pia. Nā reira i tāhuri ai taku ngākau ki te mana nui o te whaikōrero, ehara i te mea he taki whakapapa, he panga whakatauki noa engari ko te whakahonohono tangata me te whānau i runga i te ngākau mahaki, i roto i te hākoakoa hoki. He mātanga a Muriwai ki te awhina tangata, ki te poipoi me te manaaki i te wairua o āna pia engari rā ko āna tohutohu i ahu mai i tōna aroha nui ki te ao taketake me te aroha atu ki te hunga pīkōkō ki te hāpai i ēnei tūāhuatanga o te ao tawhito. “Ko kotou ngā whakatauiratanga ki te iwi ki te hunga hiahia ki te whaikōrero’. Mangu kau ana te ātea nui o Te Waiiti i ngā rangi kua pahemo atu nei ki te whakakēkeke i tana whānau ki te whakahiapo hoki i a Muriwai e takoto rangatira ana i te māhau o tōna tupuna i ngā rekereke o Haroharo ki tāhaki o te Waiiti nā tōna kaha ki te manaaki me te whai whakaaro ki ngā hunga katoa o te motu i pēnei ai, nā tōna ngākau whakaiti, nā tōna aroha nui ki te tangata, nā tōna whakapono ki tōna ao Māori i hau ai tōna rongonuitanga i runga i te mata o te whenua. E Te Ao Māori anei kē tō tātou whetū kōmata te whakatauiratanga o te ao Māori kua ngaro nei i a tātou. Ko Muriwai Ihakara te whakairatanga o ngākau whakaiti. Haere rā e pā.

en-nz